Echinopsis frankii - syn: Pseudolobivia frankii - 30 Samen 3,90 EUR*